Wilde Ganzen steunen onze "Speculaasactie 2016"

Vorige week kregen we bericht van de Wilde Ganzen http://www.wildeganzen.nl, dat zij ons project voor de renovatie van het het kindertehuis in Lekebai willen ondersteunen. De totale renovatie gaat € 38.000 kosten. Als we zelf € 25.000 bij elkaar brengen, zullen Wilde Ganzen daar € 13.000 aan toevoegen. Elke hulp is welkom. Een bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer NL 56 INGB 0006 4637 71 onder vermelding "Lekebai".

Comments

There are no comments

Post a comment