Nativitas erkend door CBF

Anbi

Al sedert de oprichting in 1972 is Stichting Nativitas door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling). Dat betekent dat giften van sponsoren van de inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken. Sedert 1 juni 2016 is Nativitas ook erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Dat betekent dat Nativitas voldoet  aan de door de sector opgestelde normen en door het CBF is getoetst op "missie/maatschappelijke waarde, middelen, activiteiten, organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en omgang met belanghebbenden".

Wij zitten hiermee in de "kopgroep" van de 350 erkende "goede doelen" van de nieuwe BF-regeling.

CBF

Comments

There are no comments

Post a comment